Komplett referanseliste

Kontor & Næring

2012 Enst &Young Bodø og Tromsø

Planløsning , farger /materialer, belysning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse

2012 Forsvaret Ledelsesbygg

L2. ca. 3500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2011 Stenstrup & Stordrange

Farger /materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger møbler, tilbudsutsendelse

2014 . Adm.bygg Lustejok Kraftlag A/L

ca. 1200 m2 Farger og materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse, fasader

2010 Forsvaret Flerbrukshall

F3.1 ca. 7500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger, materialer, planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2010 UIT Adm.bygg

ca. 3500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Barlindhaug Consult AS. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2008 Statens Vegvesen

Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2008 Telenor eiendom

Farger/materialer, belysning, planløsning, møbler, anbudsutsendelse

2005 Setermoen leir – messebygg

ca.3700 m2 Interiørprosjektering i samarbeid med Borealis Arkitekter AS. Prosjektering av spisesal og kjøkken. Farger, materialer, møbleringplan, møbler, anbudsutsendelse 

2004 Telemedisin

ca. 2.000 m2. Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2002 Holt forskningsenter

ca. 1000 m2 Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2001 TFDS

ca. 2.000 m2. Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse 

2001 PWC

ca. 2.000 m2. Farger og materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse 

2000 Kings Bay, Svalbard

Servicebygg – ca.4000 m2 interiørprosjektering. Arkitekt: Torstein Ramberg arkitekter AS. Farger, materialer, møbleringplan, møbler, belysning, fastinnredning, anbudsutsendelse

Undervisningsbygg

2013 Statens kunstakademi

ca. 3000 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru . Farger, materialer ,planløsning, møbler, belysning og anbudsutsendelse

2011 NH-biblioteket UIT

ca. 500 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru . Farger, materialer ,planløsning, møbler, belysning og anbudsutsendelse

2011 Kongsbakken vgs.

ca. 1950 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og arkitektkontoret Amundsen AS . Farger, materialer ,planløsning, møbler, anbudsutsendelse

2006 Breivika vgs. 

ca. 12.500m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Amundsen Arkitekter AS. Farger, materialer ,planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2005 Breivang vgs. 

ca. 6.700 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Ark.Contur AS fra skisseprosjekt til gjennomføring av prosjektet. Farger, materialer ,planløsning, belysning,fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

Kulturbygg

2014 Nord-Norsk Kunstmuseum

Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2012 Mack butikk og utstilling

kjeller 5 Farger

2009 Nord Norsk kunstnersentrum Svolvær

Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2007 Kulturhuset Tromsø

Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2005 Skansen tusenårsted og Skansen kafè

Interiørprosjektering i samarbeid med siv.ark Karin Rendahl ved Tromsø kommune. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2001 Kultakulturbygg/ skole

Farger /materialer, belysning. planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse

Utstillinger

2013 Mack Bryggerihus

Fast utstilling om ølbryggieriets historie. I samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru

2012 Impuls UIT

Fast utstilling om realfag, farmasi og medisin. I samarbeid med Int.ark Ingunn

2011 Senter for nordlige folk

Fastutstilling av nordlige folk i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Ark. Halvorsen

2004 JM Hansen

Jubileumsutstilling i showroom. Farger, materialer, planløsning, belysning fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2002 Tromsø museum

Interiørprosjektering av afrikansk tekstilutstilling i samarbeid med møbeldesigner Irene Lind

2002 Nordreisa nasjonalparksenter

Interiørprosjektering av utstilling og brosjyremateriale i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Int.ark Kaisa Hallseth

2000 Perspektivet museum

Utstilling om russiske fanger 2. verdenskrig

Institusjoner

2009 Bufetat Tromsø Nord

interiørprosjektering i sammarbeid med Ingunn Skulbru . planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Slettatorget bo&servicesenter

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .møbleringsplan 1.000 m2

2008 Bufetat Kvæfjord

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru..møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Bufetat Hammerfest

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Bufetat Vadsø

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse ) 1.400 m2

2007 Bufetat solbakken, Tromsø

miljøbelysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.200 m2

2003 Longyearbyen ungdomsklubb, Svalbard

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning

2003 Kullungen barnehage, Svalbard

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2003 Longyearbyen barnehage, Svalbard

skisseprosjekt 

2002 Breidablikk ungdomsenter, Hammerfest

belysning, farger/materialer planløsning , fastinnredning, tilbudsutsendelse 

2000 Tvibit ungdomsenter

belysning, farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Tannleger

2010 Bekkestua tannlegekontor ,Oslo

Belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer

2006 Tannlegespesialistene

Belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse 2

2004 Bjerke tannklinikk, Oslo

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Kafé, hotell og restaurant

2014 Nerstranda

kafè Planløsning , fastinnredning, belysning, møbleringsplan ,farger/materialer.

2014 Jekta kafè

Planløsning , fastinnredning, belysning, møbleringsplan ,farger/materialer.

2011 Africa Oase

Interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .Interiørkonsept vdr. farger, materialer ,planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler.

2009 Vollan

ca. 1200 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Ark. Kanebog AS . Farger, materialer ,planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2009 Bacalao, Svolvær

Skisseprosjekt

1998/2007 KaffeBønna, Skarven og Stortorget

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2000 2 brødre kafè, Jekta Øst

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2000 Solid kafè

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Kjøpesenter

2008 Nerstranda

ca. 700 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru planløsning

2004 Pyramiden kjøpesenter

interiørprosjektering isamarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru planløsning belysning, farger/materialer fastinnredning

2007 Forbrukersamvirket

planløsning , møblering , belysning, farger/materialer fastinnredning, utenomhusplan tilbudsutsendelse

Omtale

Boliger

 • Arkitektur N : Mai. 2013
 • Nils årbok Mai. 2013
 • Beautiful Kitchens : Okt. 09 
 • Bo Bedre : Mars 09
 • Design og Interiør : Feb.09
 • Hem ljuva hem : Feb.06
 • Henne : Feb. 00/ Feb. 05 / Okt. 05
 • Hús og hìbyli : Aug.05
 • Maison : Des 07 / April 09 / Aug. 09 
 • Nye Bonytt : 2.01,/ 1.02 / 5.03, / 11.05 ,/ 13.05 / 14.05 / 4.06 / 3.09 / 01.11
 • Plaza Interiør : Jan.07 / Mai 08 
 • Plaza Koti : Sept. 08
 • Kafeèr / restauranter 
 • 2 brødre kafè : Byggekunst , 1.02
 • Benoni og Rosa , Bønna : Nils årbok , 1999
 • Næringsbygg 
 • Polarmiljøsentret : Nils årbok , 2001
 • Utstilling 
 • IMPULS : Nils årbok , 2013
 • Senter for nordlige folk : Nils årbok , 2012

Vinner av «Årets hjem 2013» (TV Norge)

Se også utvalgte prosjekter med bilder ›

Kontor & Næring

2012 Enst &Young Bodø og Tromsø

Planløsning , farger /materialer, belysning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse

2012 Forsvaret Ledelsesbygg

L2. ca. 3500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2011 Stenstrup & Stordrange

Farger /materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger møbler, tilbudsutsendelse

2014 . Adm.bygg Lustejok Kraftlag A/L

ca. 1200 m2 Farger og materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse, fasader

2010 Forsvaret Flerbrukshall

F3.1 ca. 7500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger, materialer, planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2010 UIT Adm.bygg

ca. 3500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Barlindhaug Consult AS. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2008 Statens Vegvesen

Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2008 Telenor eiendom

Farger/materialer, belysning, planløsning, møbler, anbudsutsendelse

2005 Setermoen leir – messebygg

ca.3700 m2 Interiørprosjektering i samarbeid med Borealis Arkitekter AS. Prosjektering av spisesal og kjøkken. Farger, materialer, møbleringplan, møbler, anbudsutsendelse 

2004 Telemedisin

ca. 2.000 m2. Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2002 Holt forskningsenter

ca. 1000 m2 Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2001 TFDS

ca. 2.000 m2. Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse 

2001 PWC

ca. 2.000 m2. Farger og materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse 

2000 Kings Bay, Svalbard

Servicebygg – ca.4000 m2 interiørprosjektering. Arkitekt: Torstein Ramberg arkitekter AS. Farger, materialer, møbleringplan, møbler, belysning, fastinnredning, anbudsutsendelse

Undervisningsbygg

2013 Statens kunstakademi

ca. 3000 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru . Farger, materialer ,planløsning, møbler, belysning og anbudsutsendelse

2011 NH-biblioteket UIT

ca. 500 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru . Farger, materialer ,planløsning, møbler, belysning og anbudsutsendelse

2011 Kongsbakken vgs.

ca. 1950 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og arkitektkontoret Amundsen AS . Farger, materialer ,planløsning, møbler, anbudsutsendelse

2006 Breivika vgs. 

ca. 12.500m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Amundsen Arkitekter AS. Farger, materialer ,planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2005 Breivang vgs. 

ca. 6.700 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Ark.Contur AS fra skisseprosjekt til gjennomføring av prosjektet. Farger, materialer ,planløsning, belysning,fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

Kulturbygg

2014 Nord-Norsk Kunstmuseum

Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2012 Mack butikk og utstilling

kjeller 5 Farger

2009 Nord Norsk kunstnersentrum Svolvær

Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2007 Kulturhuset Tromsø

Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2005 Skansen tusenårsted og Skansen kafè

Interiørprosjektering i samarbeid med siv.ark Karin Rendahl ved Tromsø kommune. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2001 Kultakulturbygg/ skole

Farger /materialer, belysning. planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse

Utstillinger

2013 Mack Bryggerihus

Fast utstilling om ølbryggieriets historie. I samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru

2012 Impuls UIT

Fast utstilling om realfag, farmasi og medisin. I samarbeid med Int.ark Ingunn

2011 Senter for nordlige folk

Fastutstilling av nordlige folk i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Ark. Halvorsen

2004 JM Hansen

Jubileumsutstilling i showroom. Farger, materialer, planløsning, belysning fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2002 Tromsø museum

Interiørprosjektering av afrikansk tekstilutstilling i samarbeid med møbeldesigner Irene Lind

2002 Nordreisa nasjonalparksenter

Interiørprosjektering av utstilling og brosjyremateriale i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Int.ark Kaisa Hallseth

2000 Perspektivet museum

Utstilling om russiske fanger 2. verdenskrig

Institusjoner

2009 Bufetat Tromsø Nord

interiørprosjektering i sammarbeid med Ingunn Skulbru . planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Slettatorget bo&servicesenter

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .møbleringsplan 1.000 m2

2008 Bufetat Kvæfjord

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru..møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Bufetat Hammerfest

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Bufetat Vadsø

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse ) 1.400 m2

2007 Bufetat solbakken, Tromsø

miljøbelysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.200 m2

2003 Longyearbyen ungdomsklubb, Svalbard

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning

2003 Kullungen barnehage, Svalbard

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2003 Longyearbyen barnehage, Svalbard

skisseprosjekt 

2002 Breidablikk ungdomsenter, Hammerfest

belysning, farger/materialer planløsning , fastinnredning, tilbudsutsendelse 

2000 Tvibit ungdomsenter

belysning, farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Tannleger

2010 Bekkestua tannlegekontor ,Oslo

Belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer

2006 Tannlegespesialistene

Belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse 2

2004 Bjerke tannklinikk, Oslo

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Kafé, hotell og restaurant

2014 Nerstranda

kafè Planløsning , fastinnredning, belysning, møbleringsplan ,farger/materialer.

2014 Jekta kafè

Planløsning , fastinnredning, belysning, møbleringsplan ,farger/materialer.

2011 Africa Oase

Interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .Interiørkonsept vdr. farger, materialer ,planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler.

2009 Vollan

ca. 1200 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Ark. Kanebog AS . Farger, materialer ,planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2009 Bacalao, Svolvær

Skisseprosjekt

1998/2007 KaffeBønna, Skarven og Stortorget

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2000 2 brødre kafè, Jekta Øst

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2000 Solid kafè

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Kjøpesenter

2008 Nerstranda

ca. 700 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru planløsning

2004 Pyramiden kjøpesenter

interiørprosjektering isamarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru planløsning belysning, farger/materialer fastinnredning

2007 Forbrukersamvirket

planløsning , møblering , belysning, farger/materialer fastinnredning, utenomhusplan tilbudsutsendelse

Omtale

Boliger

 • Arkitektur N : Mai. 2013
 • Nils årbok Mai. 2013
 • Beautiful Kitchens : Okt. 09 
 • Bo Bedre : Mars 09
 • Design og Interiør : Feb.09
 • Hem ljuva hem : Feb.06
 • Henne : Feb. 00/ Feb. 05 / Okt. 05
 • Hús og hìbyli : Aug.05
 • Maison : Des 07 / April 09 / Aug. 09 
 • Nye Bonytt : 2.01,/ 1.02 / 5.03, / 11.05 ,/ 13.05 / 14.05 / 4.06 / 3.09 / 01.11
 • Plaza Interiør : Jan.07 / Mai 08 
 • Plaza Koti : Sept. 08
 • Kafeèr / restauranter 
 • 2 brødre kafè : Byggekunst , 1.02
 • Benoni og Rosa , Bønna : Nils årbok , 1999
 • Næringsbygg 
 • Polarmiljøsentret : Nils årbok , 2001
 • Utstilling 
 • IMPULS : Nils årbok , 2013
 • Senter for nordlige folk : Nils årbok , 2012

Vinner av «Årets hjem 2013» (TV Norge)

Kontor & Næring

2015 Multikonsult

Ikke ferdigstilt

2015 HINAS

Ikke ferdigstilt

2015 NHO

Ikke ferdigstilt

2014 Adm.bygg Lustejok Kraftlag A/L

ca. 1200 m2 Farger og materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse, fasader

2012 Enst &Young Bodø og Tromsø

Planløsning , farger /materialer, belysning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse

2012 Forsvaret Ledelsesbygg

L2. ca. 3500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2011 Stenstrup & Stordrange

Farger /materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger møbler, tilbudsutsendelse

 

2010 Forsvaret Flerbrukshall

F3.1 ca. 7500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger, materialer, planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2010 UIT Adm.bygg

ca. 3500 m2 interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Barlindhaug Consult AS. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2008 Statens Vegvesen

Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2008 Telenor eiendom

Farger/materialer, belysning, planløsning, møbler, anbudsutsendelse

2005 Setermoen leir – messebygg

ca.3700 m2 Interiørprosjektering i samarbeid med Borealis Arkitekter AS. Prosjektering av spisesal og kjøkken. Farger, materialer, møbleringplan, møbler, anbudsutsendelse 

2004 Telemedisin

ca. 2.000 m2. Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse 

2002 Holt forskningsenter

ca. 1000 m2 Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2001 TFDS

ca. 2.000 m2. Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Borealis Arkitekter AS. Farger materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse 

2001 PWC

ca. 2.000 m2. Farger og materialer, belysning, planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse 

2000 Kings Bay, Svalbard

Servicebygg – ca.4000 m2 interiørprosjektering. Arkitekt: Torstein Ramberg arkitekter AS. Farger, materialer, møbleringplan, møbler, belysning, fastinnredning, anbudsutsendelse

Undervisningsbygg

2013 Statens kunstakademi

ca. 3000 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru . Farger, materialer ,planløsning, møbler, belysning og anbudsutsendelse

2011 NH-biblioteket UIT

ca. 500 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru . Farger, materialer ,planløsning, møbler, belysning og anbudsutsendelse

2011 Kongsbakken vgs.

ca. 1950 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og arkitektkontoret Amundsen AS . Farger, materialer ,planløsning, møbler, anbudsutsendelse

2006 Breivika vgs. 

ca. 12.500m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Amundsen Arkitekter AS. Farger, materialer ,planløsning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2005 Breivang vgs. 

ca. 6.700 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Ark.Contur AS fra skisseprosjekt til gjennomføring av prosjektet. Farger, materialer ,planløsning, belysning,fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

Kulturbygg

2014 Nord-Norsk Kunstmuseum

Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2012 Mack butikk og utstilling

kjeller 5 Farger

2009 Nord Norsk kunstnersentrum Svolvær

Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2007 Kulturhuset Tromsø

Interiørprosjektering i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2005 Skansen tusenårsted og Skansen kafè

Interiørprosjektering i samarbeid med siv.ark Karin Rendahl ved Tromsø kommune. Farger, materialer, planløsning, belysning, fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2001 Kultakulturbygg/ skole

Farger /materialer, belysning. planløsning, fastinnredninger, møbler, tilbudsutsendelse

Utstillinger

2013 Mack Bryggerihus

Fast utstilling om ølbryggieriets historie. I samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru

2012 Impuls UIT

Fast utstilling om realfag, farmasi og medisin. I samarbeid med Int.ark Ingunn

2011 Senter for nordlige folk

Fastutstilling av nordlige folk i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Ark. Halvorsen

2004 JM Hansen

Jubileumsutstilling i showroom. Farger, materialer, planløsning, belysning fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2002 Tromsø museum

Interiørprosjektering av afrikansk tekstilutstilling i samarbeid med møbeldesigner Irene Lind

2002 Nordreisa nasjonalparksenter

Interiørprosjektering av utstilling og brosjyremateriale i samarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru og Int.ark Kaisa Hallseth

2000 Perspektivet museum

Utstilling om russiske fanger 2. verdenskrig

Institusjoner

2009 Bufetat Tromsø Nord

interiørprosjektering i sammarbeid med Ingunn Skulbru . planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Slettatorget bo&servicesenter

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .møbleringsplan 1.000 m2

2008 Bufetat Kvæfjord

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru..møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Bufetat Hammerfest

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.500 m2

2008 Bufetat Vadsø

interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse ) 1.400 m2

2007 Bufetat solbakken, Tromsø

miljøbelysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer tilbudsutsendelse 1.200 m2

2003 Longyearbyen ungdomsklubb, Svalbard

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning

2003 Kullungen barnehage, Svalbard

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2003 Longyearbyen barnehage, Svalbard

skisseprosjekt 

2002 Breidablikk ungdomsenter, Hammerfest

belysning, farger/materialer planløsning , fastinnredning, tilbudsutsendelse 

2000 Tvibit ungdomsenter

belysning, farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Tannleger

2010 Bekkestua tannlegekontor ,Oslo

Belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer

2006 Tannlegespesialistene

Belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse 2

2004 Bjerke tannklinikk, Oslo

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Kafé, hotell og restaurant

2014 Nerstranda

kafè Planløsning , fastinnredning, belysning, møbleringsplan ,farger/materialer.

2014 Jekta kafè

Planløsning , fastinnredning, belysning, møbleringsplan ,farger/materialer.

2011 Africa Oase

Interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru .Interiørkonsept vdr. farger, materialer ,planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler.

2009 Vollan

ca. 1200 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru og Ark. Kanebog AS . Farger, materialer ,planløsning, belysning , fastinnredninger, møbler, anbudsutsendelse

2009 Bacalao, Svolvær

Skisseprosjekt

1998/2007 KaffeBønna, Skarven og Stortorget

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2000 2 brødre kafè, Jekta Øst

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

2000 Solid kafè

belysning, planløsning .møbleringsplan ,farger/materialer fastinnredning, tilbudsutsendelse

Kjøpesenter

2008 Nerstranda

ca. 700 m2 interiørprosjektering i samarbeid m/ Int.ark Ingunn Skulbru planløsning

2004 Pyramiden kjøpesenter

interiørprosjektering isamarbeid med Int.ark Ingunn Skulbru planløsning belysning, farger/materialer fastinnredning

2007 Forbrukersamvirket

planløsning , møblering , belysning, farger/materialer fastinnredning, utenomhusplan tilbudsutsendelse

Omtale

Boliger

 • Arkitektur N : Mai. 2013
 • Nils årbok Mai. 2013
 • Beautiful Kitchens : Okt. 09 
 • Bo Bedre : Mars 09
 • Design og Interiør : Feb.09
 • Hem ljuva hem : Feb.06
 • Henne : Feb. 00/ Feb. 05 / Okt. 05
 • Hús og hìbyli : Aug.05
 • Maison : Des 07 / April 09 / Aug. 09 
 • Nye Bonytt : 2.01,/ 1.02 / 5.03, / 11.05 ,/ 13.05 / 14.05 / 4.06 / 3.09 / 01.11
 • Plaza Interiør : Jan.07 / Mai 08 
 • Plaza Koti : Sept. 08
 • Kafeèr / restauranter 
 • 2 brødre kafè : Byggekunst , 1.02
 • Benoni og Rosa , Bønna : Nils årbok , 1999
 • Næringsbygg 
 • Polarmiljøsentret : Nils årbok , 2001
 • Utstilling 
 • IMPULS : Nils årbok , 2013
 • Senter for nordlige folk : Nils årbok , 2012

Vinner av «Årets hjem 2013» (TV Norge)

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as