Referanseliste

Prosjekt Calanus AS
Byggherre Calanus AS
Tidsperiode 2018
Areal 350 m²
Arbeidsoppgave Planløsning, farger og materialer, belysning.

Prosjekt Akvaplan Niva, labområde
Byggherre Akvaplan Niva
Tidsperiode 2018/19
Areal 500 m²
Arbeidsoppgave Møbleringsplan, farger og materialer, fastinnredning, miljøbelysning.

Prosjekt Vinn-bygget. Narvik
Byggherre Stiftelsen Vinn
Tidsperiode 2018/19
Areal 1.200 m²
Arbeidsoppgave Møbleringsplan, farger og materialer, miljøbelysning.

Prosjekt Consto AS
Byggherre Consto AS
Tidsperiode 2018
Areal 2.000 m²
Arbeidsoppgave Møbleringsplan, farger og materialer, miljøbelysning.

Prosjekt Jupiter System Partner AS
Byggherre Jupiter System Partner AS
Tidsperiode 2017
Areal 125 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Multiconsult
Byggherre Multiconsult, Tromsø
Ferdigstilt 2015-2017
Areal 4.000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Multiconsult
Byggherre Multiconsult, Bodø
Tidsperiode 2016
Areal 1.000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt HINAS
Byggherre HINAS Vadsø
Tidsperiode 2015 Ferdigstilt vinter 2016
Areal 1000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt NHO
Byggherre NHO Tromsø
Tidsperiode 2015 Ikke ferdigstilt
Areal 500 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Akvaplan Niva
Byggherre Akvaplan Niva
Tidsperiode 2014- 2016
Areal 2100 m²
Samarbeidspartnere Amundsen arkitektkontor
Arbeidsoppgave Møblering, belysning, fastinnredning, planløsning.

Prosjekt Forsvaret Ledelsesbygg
Byggherre Forsvarsbygg
Tidsperiode 2012-2014
Areal 3500 m²
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru, Borealis arkitekter
Arbeidsoppgave Møblering , anbudsutsendelse

Prosjekt EiendomsMegler 1
Byggherre EiendomsMegler1, Signatur Meglerkontor
Tidsperiode 2014
Areal 100 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Adm.bygg Lustejok Kraftlag A/L
Byggherre Lustejok Kraftlag A/L
Tidsperiode 2010 – 2014
Areal 1200 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Ernst&Young Bodø og Tromsø
Byggherre Ernst&Young
Tidsperiode 2005 – 2014
Areal 2200 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Stenstrup&Stordrange
Byggherre Stenstrup&Stordrange
Tidsperiode 2010-2012
Areal 600 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Forsvarets Flerbrukshall F3
Byggherre Forsvarsbygg
Tidsperiode 2010-2012
Areal 7500 m²
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru, Borealis arkitekter
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Telemedisin
Byggherre Telemedisin
Tidsperiode 2008-2009
Areal 2000 m²
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Telenor eiendom
Byggherre Telenor eiendom
Tidsperiode 2008-2009
Areal 200 m2
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Møbler, anbudsutsendelse, planløsning

Prosjekt Barlindhauggruppen
Byggherre Barlindhauggruppen
Tidsperiode 2003
Areal 1700 m²
Arbeidsoppgave Totalrenovering

Prosjekt Setermoen Leir, messebygg
Byggherre Forsvarsbygg
Tidsperiode 2002
Areal 3700 m²
Samarbeidspartnere Borealis arkitektkontor
Arbeidsoppgave Møbler, planløsning, farger og materialer.

Prosjekt Holt Forskningssenter
Byggherre Holt Forskningssenter
Tidsperiode 2002
Areal 1000 m²
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Troms kraft
Byggherre Troms kraft
Tidsperiode 2002
Areal 1000 m²
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt PWC
Byggherre PWC
Tidsperiode 2001
Areal 2000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Eksportutvalget for fisk
Byggherre Eksportutvalget for fisk
Tidsperiode 2000
Areal 1500 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Kings Bay, Svalbard
Byggherre KingsBay
Tidsperiode 1998-2000
Areal 4000 m²
Samarbeidspartnere Ramberg arkitekter AS
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Anco Partner as
Byggherre Anco Partner as
Tidsperiode 1998-2000
Areal 1000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Polarmiljøsentret
Byggherre Polarmiljøsentret
Tidsperiode 1997 / 98
Areal 15000 m²

Prosjekt NordNorges værvarsling
Byggherre NordNorges værvarsling
Tidsperiode 1994/99
Areal 1000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Tromsø postterminal
Byggherre Tromsø postterminal
Tidsperiode 1994
Areal 3000 m²
Samarbeidspartnere Steinsvik arkitektkontor
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Nord-Troms VGS
Byggherre Troms fylkeskommune
Tidsperiode 2017 –
Areal 7750 m²
Arbeidsoppgave Helhetlig farge- og materialplan

Prosjekt Kunstakademiet i Tromsø
Byggherre UIT
Arkitekt: AT Plan& Arkitektur AS
Tidsperiode 2012 -2014
Areal 3000 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Møbler, anbudsutsendelse

Prosjekt NH Biblioteket
Byggherre UIT
Tidsperiode 2011
Areal 500 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Kongsbakken VGS
Byggherre Troms fylkeskommune
Tidsperiode 2011
Areal 2000 m²
Prosjektkostnad Ca.2.5 mill
Samarbeidspartnere Int.Ark. Ingunn Skulbru og Amundsen arkitektkontor AS
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt UIT Adm.bygg
Byggherre UIT
Tidsperiode 2008-2009
Areal 3500 m²
Prosjektkostnad Ca.1.5 mill
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru, Barlindhaug Consult AS
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Breivika VGS
Byggherre Troms fylkeskommune
Tidsperiode 2006
Areal 12500 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark. Ingunn Skulbru og Amundsen arkitektkontor AS
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Breivang VGS
Byggherre Troms fylkeskommune
Tidsperiode 2005
Areal 6700 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark. Ingunn Skulbru og Contur arkitektkontor AS
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Fiskerihøgskolen
Byggherre UIT
Tidsperiode 1995
Areal 12000 m²
Samarbeidspartnere Steinsvik arkitektkontor
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Nordnorsk kunstmuseum, NNKM
Byggherre Nordnorsk kunstmuseum, NNKM
Tidsperiode 2014
Areal 100 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering, butikk, skrankeområde og kafé.

Prosjekt Ludwig Mack Brygghus, utstilling /butikk
Byggherre Mack Bryggeri
Tidsperiode 2012
Areal 100 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Nordnorsk kunstmuseum, NNKM
Byggherre Nordnorsk kunstnersentrum
Tidsperiode 2009
Areal 150 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering, butikk og utstilling.

Prosjekt Kulturhuset, Foaje, bar og garderobe
Byggherre NordNorskKunstnersentrum
Tidsperiode 2007
Areal 500 m²
Samarbeidspartnere Kristoffersen arkitektkontor, Int.ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Skansen tusenårssted og Skansen kafe
Byggherre Tromsø kommune
Tidsperiode 2005
Areal 150 m²
Samarbeidspartnere Ark. Karin Rendahl v/tromsø Kommune
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Kulta kulturbygg
Byggherre Tromsø kommune
Tidsperiode 2001
Areal 150 m²
Samarbeidspartnere Ark. Karin Rendahl v/tromsø Kommune
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Mack Bryggerihus. Fast utstilling om ølbryggeriets historie
Byggherre Mack Bryggeri
Tidsperiode 2012- 2014 Ikke ferdigstilt
Areal 1200 m²
Samarbeidspartnere Int.ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Forsvaret Ledelsesbygg , Militærhistorisk utstilling med fokus på identitet.
Byggherre Forsvarsbygg
Tidsperiode 2012-2014
Areal 2000 m²
Prosjektkostnad 1.5 mill
Samarbeidspartnere Int.ark. Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Impuls, fastutstilling om hjerte hjerne rus
Byggherre UIT
Tidsperiode 2011- 2013
Areal 200 m²
Samarbeidspartnere Int.ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Sjøsamisk Museum fastutstilling
Byggherre Samtidsmuseet Nordlige Folk
Tidsperiode 2011- 2013
Areal 200 m²
Samarbeidspartnere Int.ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt JM Hansen Jubileumsutstilling butikk
Byggherre JM.Hansen
Tidsperiode 2004
Areal 400 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Tromsø Museum , Afrikansk tekstilutstilling
Byggherre UIT
Tidsperiode 2002
Areal 100 m²
Samarbeidspartnere Irene Lind
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Halti, brosjyremateriale og utstilling
Byggherre Nordreisa Nasjonalparksenter
Tidsperiode 2002
Areal 300 m²
Sammarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru og Kaisa Halseth
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Perspektivet Museum , Russiske krigsfanger
Byggherre Perspektivet Museum
Tidsperiode 2000
Areal 200 m2
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Kjell Arnesen kontormøbler as , jubileumsutstilling
Byggherre Kjell Arnesen kontormøbler as
Tidsperiode 1994
Areal 2000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt VIKEN senter for psykiatri og sjelesorg
Byggherre Viken senter for psykiatri og sjelesorg.
Tidsperiode 2017- 19
Areal 1.000 m²
Arbeidsoppgave Gjesterom, stuer, kontorer. Møbleringsplan, belysning, farger og materialer

Prosjekt STATPED
Byggherre Statped.
Tidsperiode 2017- 2019
Areal 500 m²
Arbeidsoppgave Publikumsarealer, kontorer. Møbleringsplan, belysning, fastinnredning, farger og materialer.

Prosjekt Metodistkirken, Finnsnes
Byggherre Metodistkirken, Finnsnes
Tidsperiode 2017-2019
Areal 600 m²
Arbeidsoppgave Publikumsarealer, kontorer. Møbleringsplan, belysning, fasader, farger og materialer.

Prosjekt Bufetat Lamo
Byggherre Amundsen Arkitektkontor AS
Tidsperiode 2011
Areal 450 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Møblering , Anbudsutsendelse

Prosjekt Bufetat Tromsø Nord
Byggherre Bufetat
Tidsperiode 2009
Areal 1500 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt SlettaTorget Bo&Servicesenter.
Byggherre Tromsø Kommune
Tidsperiode 2008
Areal 1000 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Bufetat Kvæfjord
Byggherre Bufetat
Tidsperiode 2008
Areal 1500 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bufetat Hammerfest
Byggherre Bufetat
Tidsperiode 2008
Areal 1500 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bufetat Vadsø
Byggherre Bufetat
Tidsperiode 2008
Areal 1400 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bufetat Solbakken
Byggherre Bufetat
Tidsperiode 2007
Areal 1200 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Longyearbyen ungdomsklubb Svalbard
Byggherre Longyearbyen ungdomsklubb Svalbard
Tidsperiode 2003
Areal 400 m²
Arbeidsoppgave Planløsning, farger og materialer

Prosjekt Longyearbyen barnehage Svalbard
Byggherre Longyearbyen barnehage Svalbard
Tidsperiode 2003
Areal 500 m²
Arbeidsoppgave Planløsning , farger og materialer

Prosjekt Kullungen barnehage Svalbard
Byggherre Kullungen barnehage Svalbard
Tidsperiode 2003
Areal 400 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Breidablikk ungdomsklubb Hammerfest
Byggherre Breidablikk ungdomsklubb Hammerfest
Tidsperiode 2002
Areal 600 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Tvibit Ungdomssenter
Byggherre Tromsø Kommune
Tidsperiode 2000
Areal 2000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Stakkevollan aktivitetshus
Byggherre Tromsø Kommune
Tidsperiode 1994
Areal 600 m²
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Laureng Bo&servissenter
Byggherre Tromsø Kommune
Tidsperiode 1991
Areal 3000 m²
Samarbeidspartner Steinsvik arkitektkontor
Arbeidsoppgave Farger og materialer, møblering

Prosjekt Breivang
Byggherre UIT
Tidsperiode 2008
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Centimeter
Byggherre Centimeter
Tidsperiode 2000
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Benoni og Rosa
Byggherre Benoni og Rosa
Tidsperiode 1998
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bjerke tannklinikk Oslo
Byggherre Bjerke tannklinikk Oslo
Tidsperiode 2018-2019
Areal 1 000 m²
Arbeidsoppgave planløsning, møbler, skranke.

Prosjekt Sørbyen legekontor
Byggherre Sørbyen legekontor
Tidsperiode 2018-2019
Areal 450 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bekkestua Tannlegekontor, Oslo
Byggherre Bekkestua Tannlegekontor
Tidsperiode 2010
Areal 600 m²
Arbeidsoppgave Møblering, farger

Prosjekt Tannlegespesialistene
Byggherre Tannlegespesialistene
Tidsperiode 2006
Areal 1200 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bjerke tannklinikk Oslo
Byggherre Bjerke tannklinikk Oslo
Tidsperiode 2004
Areal 1000 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Sørbyen legekontor
Byggherre Sørbyen legekontor
Tidsperiode 2003
Areal 1500 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Sentrum legekontor
Byggherre Sentrum legekontor
Tidsperiode 1994
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Nordbyen legekontor
Byggherre Sentrum legekontor
Tidsperiode 1993
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt K1 Kafé Knoll&Tott
Byggherre K1
Tidsperiode 2016/17
Areal 500 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Africa Oase
Byggherre Africa Oase
Tidsperiode 2011
Areal 100 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Vollan Gjestestue
Byggherre Vollan Gjestestue
Tidsperiode 2009
Areal 1200 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Bacalao, Svolvær
Byggherre Bacalao, Svolvær
Tidsperiode 2009
Areal 300 m²
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Kaffe Bønna
Byggherre Kaffe Bønna
Tidsperiode 1998
Areal 200 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Tobrødre Kafè
Byggherre Tobrødre
Tidsperiode 2000
Areal 220 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Solid Kafè
Byggherre Solid Kafè
Tidsperiode 1999
Areal 400 m²
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bussterminal
Byggherre Bussterminal
Tidsperiode 1999
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Bortinatta
Byggherre Bortinatta
Tidsperiode 1999
Arbeidsoppgave Totalprosjektering

Prosjekt Sjøkanten Senter, Harstad
Byggherre COOP Nord
Tidsperiode 2018-2019
Areal 100 m²
Arbeidsoppgave Publikumsarealer, planløsning, fastinnredning, belysning, farger og materialer.

Prosjekt Jekta Storsenter
Byggherre COOP Nord
Tidsperiode 2017-2019
Areal 1.200 m²
Arbeidsoppgave Publikumsarealer, planløsning, fastinnredning, belysning, farger og materialer.

Prosjekt Refa
Byggherre Refa Brygge AS
Tidsperiode 2014-2017
Areal 13.000 m²
Arbeidsoppgave Fasaderplanløsning, farger og materialer.

Prosjekt Nerstranda
Byggherre Nerstranda
Tidsperiode 2008
Areal 700 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Prosjekt Pyramiden Amfi
Byggherre Pyramiden Amfi
Tidsperiode  2004
Areal 600 m²
Samarbeidspartnere Int.Ark Ingunn Skulbru
Arbeidsoppgave Farger og materialer

Prosjekt Coop
Byggherre Coop
Tidsperiode 2007
Areal 1000 m²
Arbeidsoppgave Skisseprosjekt

Boliger

 • Arkitektur N: 2014/2013/2002
 • Bonytt: 2011/2009 mai og desember/2006 august og oktober/2005 februar og august/2004/2003/2002/2001
 • Bo Bedre: 2010
 • Beautiful kitchens: 2009
 • Design: 2009
 • Fargemagasinet: 2014
 • Hem ljuva hem: 2006
 • Hús og hìbyli: 2005
 • Henne: 2006/2005/2000
 • Maison: 2009 april og august/2007
 • Plaza: 2008/2007
 • Plaza Koti: 2008
 • Rom & møbler: 2014/2013/2012/2001/2000

Vinner av «Årets hjem 2013» (TV Norge)

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as