Sørbyen legekontor, Tromsø (2003)

Legesenteret har lokaler i et eldre bygg med forskjellige leietakere. Byggets kompleksitet  gjør lesbarheten av arealene viktig. Det er derfor brukt belysning og farger som identitesskaper.

Oppdragsgiver : Sørbyen legekontor

Foto: Lauritzen & Westh

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as