Kunstakademiet i Tromsø (2013)

Atelier, bibliotek, verksteder, kantine, undervisningsrom og kontorfasiliteter.

Bygningen er påbygd i flere tidsepoker, med høyloftede rom og grove betongvegger som bærer preg av industriell brus- og ølproduksjon som har holdt til der.

Nettoareal: ca. 3000 m²
Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Arkitekt: AT Plan& Arkitektur AS
Oppdragsgiver: UIT , Universitet Tromsø

Publisert : Interiør&Møbel, NIL´s årbok 2014

Foto: Øyvind Tufto

 

NH biblioteket (2011)

Renovering av etage bestående cellekontorer og bibliotek. Arealets nye funksjon skulle primært være leseplasser og pauseareal for studenter .En naturlig del av oppgaven var støyreduksjon. Dette ble bl.a løst ved å planløse arealet i soner med skjermvegger og akustiske himlingsflåter. Sonene er markert med farger og belysning.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Oppdragsgiver: Universitetet i Tromsø (UIT )
Nettoareal: 500 m²

Foto: Øyvind Tufto

Hovedgården, Norges Arktiske Universitet UiT (2010)

Hovedgården er et bygg fra midten av 1970-tallet, som ble omdisponert etter sammenslåing mellom Høyskolen i Tromsø (HIT) og Universitetet i Tromsø (UIT). Byggets dype kjerne var utfordrende mht å få dagslys. Transparens ved hjelp av glassvegger ble benyttet i de forskjellige kontorarealene. Bygget er delt inni fløyer for de ulike administrative retninger. Det er brukt forskjellige farger som identitetsskaper. Universell utforming har stått sentralt i hele prosessen.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Arkitekt: Barlindhaug Consult arkitektur AS
Oppdragsgiver: Universitetet i Tromsø (UIT )
Nettoareal: 3.000 m²

Foto: Øyvind Tufto

Breivang (2005)

Breivang vgs. er et åpent og transparent bygg med en samlende kjerne i midten. Byggets kompleksitet gjør farge- og materialvalget viktig. Bygget er delt inn i fløyer som hver inneholder de forskjellige fagretningene i studietilbudet. Det er brukt forskjellige farger som identitesskaper. Fløyene er knyttet sammen med broer over atriet. Akustikken i de åpne arealene er ivaretatt med spesialtegnede spilefasader på garderober, rekkverk, disker og velplasserte lydabsorbenter.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru.
Arkitekt: Contur AS
Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune
Nettoareal: 6.700 m²

Publisert: Byggekunst 06-2006

Foto: Øyvind Tufto

Sørbyen legekontor, Tromsø (2003)

Legesenteret har lokaler i et eldre bygg med forskjellige leietakere. Byggets kompleksitet  gjør lesbarheten av arealene viktig. Det er derfor brukt belysning og farger som identitesskaper.

Oppdragsgiver : Sørbyen legekontor

Foto: Lauritzen & Westh

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as