NH biblioteket (2011)

Renovering av etage bestående cellekontorer og bibliotek. Arealets nye funksjon skulle primært være leseplasser og pauseareal for studenter .En naturlig del av oppgaven var støyreduksjon. Dette ble bl.a løst ved å planløse arealet i soner med skjermvegger og akustiske himlingsflåter. Sonene er markert med farger og belysning.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Oppdragsgiver: Universitetet i Tromsø (UIT )
Nettoareal: 500 m²

Foto: Øyvind Tufto

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as