Breivang (2005)

Breivang vgs. er et åpent og transparent bygg med en samlende kjerne i midten. Byggets kompleksitet gjør farge- og materialvalget viktig. Bygget er delt inn i fløyer som hver inneholder de forskjellige fagretningene i studietilbudet. Det er brukt forskjellige farger som identitesskaper. Fløyene er knyttet sammen med broer over atriet. Akustikken i de åpne arealene er ivaretatt med spesialtegnede spilefasader på garderober, rekkverk, disker og velplasserte lydabsorbenter.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru.
Arkitekt: Contur AS
Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune
Nettoareal: 6.700 m²

Publisert: Byggekunst 06-2006

Foto: Øyvind Tufto

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as