Kunstakademiet i Tromsø (2013)

Atelier, bibliotek, verksteder, kantine, undervisningsrom og kontorfasiliteter.

Bygningen er påbygd i flere tidsepoker, med høyloftede rom og grove betongvegger som bærer preg av industriell brus- og ølproduksjon som har holdt til der.

Nettoareal: ca. 3000 m²
Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Arkitekt: AT Plan& Arkitektur AS
Oppdragsgiver: UIT , Universitet Tromsø

Publisert : Interiør&Møbel, NIL´s årbok 2014

Foto: Øyvind Tufto

 

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as