Kulturhuset i Tromsø (2007)

Kulturhuset i Tromsø ble bygd vinteren 1984. I 2007 ble store deler av første etage med bl.a billettsalg, foaje, bar og garderobeløsning, totalrenovert. En viktig del av oppgaven var å integrere farger, materialer og fastinnredning til eksisterende bygningsmasse.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru.
Arkitekt: Kristoffersen Arkitektkontor AS
Nettoareal: ca. 1.200 m²
Oppdragsgiver: Kulturhuset i Tromsø

Foto: Øyvind Tufto

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as