Kontorbygg (2021)

Næringslokaler Kirkegata, Tromsø. Rehabilitering av lokaler.

Kontoret har bistått med prosjektering av planløsning, møbleringsplaner, belysningsplaner, farger og materialer.

Foto: Øyvind Tufto

Jupiter System Partner AS (2017)

Totalrehabilitering av arbeidslokaler for Jupiter system partner as, et firma som bl.a leverer systemløsninger over hele landet. 

Kontoret har bistått med møbleringsplaner, farger og materialer, møbler, belysning og spesialtegnet fastinnredning. Planløsning av arbeidsplasser, møterom og spiserom.

Nettoareal: ca. 125 m²

Ferdigstilt: 2017
Oppdragsgiver
: Jupiter system partner as

Foto: Kristina Schröder

Multiconsult (2017)

Nytt næringsbygg  i 5 etasjer med kontorfasiliteter for Multiconsult, et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning.

Kantine og fellesareal er plassert sentralt i huset i forbindelse med inngangsarealene. Lokalene fungerer som et positivt møtested for alle ansatte. Dette gjelder også for sosiale soner rundt i bygget i.f.m. arbeidsarealene.

Kontoret har bistått med utvikling av møbleringsplaner, interiørkonsept, møbelinnkjøp, koordinering av gjenbruk.

Oppdragsgiver :  Multiconsult Tromsø
Areal: 3800 m²
Ferdigstilt:  2017
Arkitekt: Hamperokken Arkitektur

Foto: Øyvind Tufto

Akvaplan-niva (2016)

Oppgradering og fortetting av kontormiljø.

Ferdigstilt: 2016

Oppdragsgiver: Akvaplan-niva, Tromsø

Foto: Øyvind Tufto

EiendomsMegler1, Strandtorget Tromsø (2014)

Ombygging. Planløsning av publikumssone og kontorfasiliteter.

Oppdragsgiver : EiendomsMegler1 NordNorge

Foto: Øyvind Tufto

 

Ernst & Young, Bodø og Tromsø (2013)

Ombygging av kontorfløy. Planløsningen er delt med midtsone bestående av resepsjon, stillerom, kopi og spiserom, resterende er kontorarbeidsplasser. Ernst & Young har tidligere hatt tre andre kontorer i Tromsø , og ett i Bodø, alle disse er prosjektert av Torunn Tøllefsen Interiørarkitekt AS.

Oppdragsgiver : Ernst&Young

Foto: Øyvind Tufto

Kulturhuset i Tromsø (2007)

Kulturhuset i Tromsø ble bygd vinteren 1984. I 2007 ble store deler av første etage med bl.a billettsalg, foaje, bar og garderobeløsning, totalrenovert. En viktig del av oppgaven var å integrere farger, materialer og fastinnredning til eksisterende bygningsmasse.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru.
Arkitekt: Kristoffersen Arkitektkontor AS
Nettoareal: ca. 1.200 m²
Oppdragsgiver: Kulturhuset i Tromsø

Foto: Øyvind Tufto

Tusenårsstedet Skansen (2005)

Skansen i Tromsø er et festningsverk og anses å være det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i kommunen. Bygningene fra slutten av 1700-tallet, er de eldste bygningene i Tromsø. De har tidligere vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epidemilasarett, aldershjem og bymuseum.
Skansen er Tromsø kommunes tusenårssted, og som tusenårssted er området ment å være samlingssted og møteplass for kulturopplevelse og samhandling for alle.

Bygningene er fredet og alt som skulle gjøres i restaureringsfasen ble fulgt opp av fylkeskonservatoren. Det har vært tatt i bruk gamle byggeteknikker for å få husene i stand.

Oppdragsgiver : Tromsø kommune

Foto: privat

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as