Akvaplan-niva (2016)

Oppgradering og fortetting av kontormiljø.

Ferdigstilt: 2016

Oppdragsgiver: Akvaplan-niva, Tromsø

Foto: Øyvind Tufto

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as