Mii, en utstilling ved Samtidsmuséet for nordlige folk (2011)

Samtidsmuseet for nordlige folk er et nyetablert museum som åpnet i 2011. Museet har som mål å dokumentere og kommunisere nordlige folks kulturelle utrykk og regional samisk kultur og historie.

For å belyse den sjøsamiske identitet ble det valgt fire temaer; Samisk offentliggjøring og politikk, duodji, religion, næring før og nå. Vi ville formidle at utstillingen ikke er en objektiv sannhet, men en fremstilling som er tett knyttet til fortolker og kan sees på som en relasjon mellom ulike posisjoner. Det er få objekter til utstillingen. Vår oppgave var å skape opplevelsen.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Oppdragsgiver: Senter for nordlige folk

Publisert: Interiør&Møbel, NIL’s årbok 2012

Foto: Ørjan Bertelsen

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as