EiendomsMegler1, Strandtorget Tromsø (2014)

Ombygging. Planløsning av publikumssone og kontorfasiliteter.

Oppdragsgiver : EiendomsMegler1 NordNorge

Foto: Øyvind Tufto

 

Overlege Meyers vei (2013)

Totalrenovering av enebolig, Tromsø. Ny planløsning, belysning, spesialtegnet fastinnredning, farger og materialer.

Ferdigstilt : 2013
Foto: Øyvind Tufto

Kunstakademiet i Tromsø (2013)

Atelier, bibliotek, verksteder, kantine, undervisningsrom og kontorfasiliteter.

Bygningen er påbygd i flere tidsepoker, med høyloftede rom og grove betongvegger som bærer preg av industriell brus- og ølproduksjon som har holdt til der.

Nettoareal: ca. 3000 m²
Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Arkitekt: AT Plan& Arkitektur AS
Oppdragsgiver: UIT , Universitet Tromsø

Publisert : Interiør&Møbel, NIL´s årbok 2014

Foto: Øyvind Tufto

 

Ernst & Young, Bodø og Tromsø (2013)

Ombygging av kontorfløy. Planløsningen er delt med midtsone bestående av resepsjon, stillerom, kopi og spiserom, resterende er kontorarbeidsplasser. Ernst & Young har tidligere hatt tre andre kontorer i Tromsø , og ett i Bodø, alle disse er prosjektert av Torunn Tøllefsen Interiørarkitekt AS.

Oppdragsgiver : Ernst&Young

Foto: Øyvind Tufto

Hytte, Russelv (2013)

Hensyn til vær og utsiktsforhold og tilpassning til tomtas terreng har gitt konsekvenser for utforming av hyttas innvendige volum. Arealet er utnyttet maksimalt med spesialløsninger på soverom , bad garderober og kjøkken. Farger og materaler er dempet og nøktern i utrykk.

Hytten er tegnet i samarbeid med Siv.arkitekt Øyvind Tufto.

Publisert: Arkitektur N nr. 3-2013

Foto: Øyvind Tufto

Brinkveien (2012)

Totalprosjektering av enebolig, Tromsø. Belysning, spesialtegnet fastinnredning, farger og materialer.

Ferdigstilt: 2012
Foto: Øyvind Tufto

Villa Sirilund (2012)

Villa Sirilund er et moderne bygg med gode arkitektoniske kvaliteter. Bygget er i tre plan med hovedplan på bakkenivå. Store åpne vindusfelt trekker landskapet inn i oppholdsonene. Hovedtyngden i Interiørprosjekteringen er belysningsplanlegging og spesialdesign.

Arkitekt: Øyvind Tufto

Publisert:
Interiør&Møbler NIL´s årbok 2013
Glass og Fasade nr. 4-2012
Villaen ble i 2013 vinner av Årets hjem TV Norge

Foto: Øyvind Tufto

Ludwig Mack Brygghus, kjeller 5 (2011)

Mack bryggeri har karakteristiske lokaliter i Tromsø, bygningene bærer preg av bryggeriets industrielle produksjon gjennom flere tidsepoker. Bryggeriets butikk er plassert i et av bryggeriets kjellere, et rustikk og spennende kjellerhvelv. Ulike kontraster ble benyttet for å promontere varene . Som en kuriositet ble det designet en belysningsarmatur av ølflasker og fiberoptikk.

Oppdragsgiver: Mack Ølbryggeri AS

Foto: Øyvind Tufto

Mii, en utstilling ved Samtidsmuséet for nordlige folk (2011)

Samtidsmuseet for nordlige folk er et nyetablert museum som åpnet i 2011. Museet har som mål å dokumentere og kommunisere nordlige folks kulturelle utrykk og regional samisk kultur og historie.

For å belyse den sjøsamiske identitet ble det valgt fire temaer; Samisk offentliggjøring og politikk, duodji, religion, næring før og nå. Vi ville formidle at utstillingen ikke er en objektiv sannhet, men en fremstilling som er tett knyttet til fortolker og kan sees på som en relasjon mellom ulike posisjoner. Det er få objekter til utstillingen. Vår oppgave var å skape opplevelsen.

Samarbeidspartner: Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Oppdragsgiver: Senter for nordlige folk

Publisert: Interiør&Møbel, NIL’s årbok 2012

Foto: Ørjan Bertelsen

ImPuls, Norges Arktiske Universitet UiT (2011)

Utstillingen er et formidlings og rekrutteringsprosjekt under universitetet i Tromsø (UIT ). Hensikten med utstillingen er å formidle forskningsresultater og rekruttere ungdom til helse og realfag. Utstillingen heter imPuls – ei utstilling om hjernen, hjertet og rus. Utstillingens grep på form og farge er bevisst valgt for å lettere kunne integreres i de ulike lokaliteter for utstillingen . Det synliggjør også en kreativ vei til denne type fagkunnskap.

Samarbeidspartner : Interiørarkitekt Ingunn Skulbru
Oppdragsgiver : UIT, Universitet Tromsø

Publisert: Interiør&Møbel NIL’s årbok 2013

Utmerkelser
ImPuls har vunnet to priser: Helsefaks formidlingspris i 2012 og universitetets sentrale formidlingspris i 2013 

Foto: Øyvind Tufto

torunn tøllefsen as

torunn tøllefsen as